dijous, 13 d’octubre de 2016

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

CEIP. MIQUEL CAPLLONCH
Codi 07004461

Carrer Vicenç Buades, s/n
Telf. i Fax: 971 86 65 91
07470 PORT DE POLLENÇA (Illes Balears)
e-mail: ceipmiquelcapllonch@educacio.caib.es


ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

Benvolguts pares i mares,

Durant aquest curs escolar s'han de renovar la meitat dels membres del Consell Escolar(dos mestres i tres pares o mares).Vos informam del calendari d'aquestes eleccions:

 • Sorteig públic de la Junta Electoral: 05-10-16 a les 12:00h.
 • Constitució de la junta electoral. :10-10-16
 • Exposició pública dels censos i període de reclamacions:del 13-10-16 fins al 17-10-16 (a les 12h).
 • Publicació dels censos definitius i inici per presentar candidatures:20-10-16
 • Final del termini de presentació de candidatures (per escrit): 28-10-16 fins a les 12h.
 • Publicació de les candidatures provisionals i del resultat del sorteig de la mesa electoral: 7-11-16
 • Final del termini de reclamacions de les candidatures provisionals (a les 12:00h) : 8-11-16
 • Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral:10-11-16
 • Eleccions de pares i mares: 22-11-16
 • Constitució del nou Consell Escolar: abans del 5-12-16.
  Atentament,
  President de la junta electoral
Port de Pollença, 13 d'Octubre de 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmació d'haver-ho llegit:
CALENDARI I PROCÉS ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR 2016

Signatura; pare/mare/tutor:


Fill/a: Curs:

CEIP. MIQUEL CAPLLONCH
Codi 07004461

Carrer Vicenç Buades, s/n
Telf. i Fax: 971 86 65 91
07470 PORT DE POLLENÇA (Illes Balears)
e-mail: ceipmiquelcapllonch@educacio.caib.es
ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2016
Apreciados padres y madres ,
Durante este curso escolar se tiene que renovar la mitad de los miembros del Consejo Escolar ( dos maestros y tres padres o madres ) .Les informamos del calendario de estas elecciones :
 • Sorteo público de la Junta Electoral: 05-10-16 a las 12 h
 • Constitución de la junta electoral: 10-10-14
 • Exposición pública de los censos y periodo de reclamaciones : del 13-10-16 hasta el 17-10-16 ( a las 12h ) .
 • Publicación de los censos definitivos e inicio para presentar candidaturas : 20-10-16
 • Final del plazo de presentación de candidaturas ( por escrito ) : 28-10-16 hasta las 12h.
 • Publicación de las candidaturas provisionales y del resultado del sorteo de la mesa electoral : 7-11-16
 • Final del plazo de reclamaciones de las candidaturas provisionales ( a las 12 : 00h ) : 8-11-16
 • Publicación de las candidaturas definitivas e inicio de la campaña electoral : 10-11-16
 • Elecciones de padres y madres : 22-11-16
 • Constitución del nuevo Consejo Escolar : antes del 5-12-16.
Atentamente ,
Presidente de la junta electoral
Puerto de Pollença, 13 de Octubre de 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmación de haberlo leído:
CALENDARIO Y PROCÉSO ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR 2014

Firma; padre/madre/tutor:


Hijo/a: Curso:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada