dimarts, 2 d’octubre del 2018

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Benvolguts pares i mares:
Ha començat el procés per a la renovació parcial de dos mestres i dos pares o mares (Inés Loeffler i María Serna) del Consell Escolar del CEIP Miquel Capllonch.
La primera actuació és constituir la Junta Electoral, que serà l'encarregada d'organitzar el procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar.
Aquesta junta està formada per un pare/mare, un mestre/a i el director del centre que actua com a president. Tots els pares/mares que pertanyen al cens de la nostra comunitat educativa entraran en sorteig el proper divendres 5 d'octubre de 2018 a les 12:00h. Aquest sorteig es farà al nostre centre.
El resultat del sorteig es farà públic el mateix instant i es comunicarà particularment a aquells pares/mares que hagin sortit elegits.
El proper dimecres 10 d'octubre es constituirà la Junta electoral i aprovació dels censos, calendari i els models de sobres i paperetes.
El cens electoral pot ser revisat per tots vosaltres al tauló d'anuncis del centre devora secretaria.
Els propers dies rebreu un calendari de tot el procés (reclamacions, censos, presentació de candidatures, campanya electoral, votacions...).
Atentament,
L'Equip Directiu
Port Pollença, 2 d'octubre de 2018RENOVACIÓN DEL CONSELL ESCOLAR
Estimados padres y madres:
Ha empezado el proceso para la renovación parcial de dos maestros y dos padres o madres (Inés Loeffler i María Serna)] del Consejo Escolar del CEIP Miquel Capllonch.
La primera actuación es constituir la Junta Electoral, que será la encargada de organizar el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar.
Esta junta está formada por un padre / madre, un maestro /a y el director del centro que actúa como presidente. Todos los padres / madres que pertenecen al censo de nuestra comunidad educativa entrarán en sorteo el próximo viernes 5 de octubre de 2018 a las 12: 00h. Este sorteo es público y se hará en nuestro centro.
El resultado del sorteo se comunicará particularmente aquellos padres / madres que hayan salido elegidos.
El próximo miércoles 10 de octubre se constituirá la Junta Electoral con la aprobación del censo y los modelos de sobres y papeletas.
El censo electoral puede ser revisado por todos vosotros en el tablón de anuncios del centro al lado secretaría.
Los próximos días recibirá un calendario de todo el proceso (reclamaciones, censos, presentación de candidaturas, campaña electoral, votaciones...).
Atentamente,
El Equipo Directivo
Port de Pollença, 2 de octubre de 2018