Plantilla del Centre.

 • TUTORES:
  • EDUCACIÓ INFANTIL:
   • Antònia Cerdà (4t EI)
   • Catalina Massanet (5è EI) en aquests moments substituïda per na Rosa Alomar
   • Antònia March (6è EI)
   • Catalina Bauçà Gelabert (Suport E Infantil)
  •  EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
   • Maria Antònia Tarragó (1r A EP)
   • Carme Madrid (1r B EP)
   • Caterina Bauzà Vives (2n A EP)
   • Aina Otero (2n B EP)
   • Núria Cerdó (3r EP)
   • Joan Ramon Mateu (4t A EP) (director)/ Joan Seguí (cap d'estudis)
   • Joana Xamena (4t B EP)
   • Antònia Maria Garau (5è A EP)
   • Margalida Perelló (5è B EP)
   • Elena Alegre (6è A EP)
   • Beatriz López (6è B EP)
 • ESPECIALISTES:
  • Educació física: Cati Pons Porquer (secretària) 
  • Anglès : Cati Pons 
  • Música. Victòria Alenyar
  • Religió: Joana Maria Comas, substituïda en aquests moments per Maria Teresa
 • EQUIP DE SUPORT:
  • Atenció a la Diversitat (AD). Toni Capellà
  • Audició i llenguatge (AL). Estíbaliz Muñoz i Verónica Egido
  • Psicopedagog (PT). Maria Carbonell. 
  • (VE UN PIC PER SETMANA  PTSC I UNA ORIENTADORA)
 • PERSONAL NO DOCENT:
  • AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (AT) Recolzament d'alumnes amb mobilitat reduïda.
   • JoanToni Oliver i Emma Vallespir ( dos dies)
  • FISIOTERAPEUTA:
   • Iolanda Ródenas ( dos dies per setmana)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada